Projecten 2019

Elk jaar kiest Westland Helpt Afrika een of meer stichtingen om een project te realiseren die zij voor ogen hebben. Dit jaar zijn dat de volgende stichtingen:

Stichting Westland4Gambia

Stichting Westland4Gambia is een Nederlandse stichting die rechtstreeks hulp biedt aan de lokale bevolking van Gambia. Wij werken nauw samen met lokale mensen in Gambia die voor ons het veldwerk verrichten. Wij organiseren projecten, die elk tot doel hebben om de Gambiaanse bevolking verder te helpen. Zo werken wij nu aan het project ‘Teeth4All’, een project waarmee wij de slechte tandzorg in Gambia willen verbeteren. In maart 2013 hebben wij een mobiele tandartspraktijk naar Gambia gebracht om voornamelijk scholen te bezoeken en met name kinderen helpen aan een gezonder gebit.

De stichting heeft begin 2013 zes auto’s vanuit Nederland naar Gambia gereden. De groep auto’s bestond uit twee ambulances, twee taxibusjes, een mobiele tandzorgpraktijk en een personenauto voor de stichting t.b.v. invliegende tandartsen, bestuursleden en werkbezoeken in Gambia.

Mobile Practice
Sinds 1 maart 2013 rijdt de tandzorgauto in een cirkel van ca. 20 km rond de stad Brikama langs scholen om het gebit van de kinderen te controleren en voorlichting te geven over onderhoud van het gebit. Samen met de Gambiaanse Oral Health Worker en assistent doet stichting Westland4Gambia er alles aan om het gebit van de kinderen weer op een acceptabel niveau te brengen.

Dental Clinic
Sinds 1 december 2015 is de vaste praktijk van de stichting voorlopig 2 dagen per week geopend. In deze praktijk kunnen zowel kinderen als volwassen mensen met problemen aan het gebit terecht. Daarnaast heeft de vaste praktijk een ondersteunende taak van de tandzorgauto en mogelijkheden van behandeling. Met de openstelling van de vaste praktijk is gestart met een kleine vergoeding te rekenen aan de volwassen patiënten. Dit met de opzet dat op den duur de tandzorgauto kan blijven rijden zonder financiële hulp uit Nederland.

Opbrengsten Pinksterfietstocht
De tandzorgauto rijdt inmiddels al zo’n 5 jaar rond op het Gambiaanse (slechte) wegennet en begint gebreken te vertonen. Dit betekent dat er  gespaard moet worden voor een nieuwe tandzorgauto. De opbrengsten van de Pinksterfietstocht zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren!

 

Stichting Eva Demaya

Het Eva Demaya Centrum zet zich al vanaf 2001 in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Eva Demaya is gestart vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede (zorg voor de) gezondheid. Het Centrum hanteert als uitgangspunt respect voor de cultuur, de natuur en de religie van de bewoners van het gebied waar zij werkzaam is.
Met de steun van lokale instanties is een centrum gebouwd, dat in de loop van de jaren zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen. Het centrum vervult inmiddels een regionale functie en er werken circa 60 mensen voor het centrum.

Het Eva Demaya Centrum is werkzaam op een aantal gebieden. De algemene gezondheidszorg wordt aangeboden via de polikliniek en de buitenposten. De medische staf van het Centrum biedt de lokale bevolking een relatief hoog niveau van gezondheidszorg op een voor hen bereikbare afstand. De kraamkliniek is niet alleen van belang voor (aanstaande) moeders maar ook voor vaccinatieprogramma’s voor kinderen, en voor voorlichting over gezinsplanning. Eveneens een belangrijk project is de zorg voor weeskinderen, soms letterlijk op het Centrum, zoals de jaarlijks georganiseerde beroepsopleidingen. Opleiding van de jeugd wordt gesteund door het zorgen voor de bouw van basisscholen in het gebied. Daarnaast is het Eva Demaya Centrum actief in het organiseren van sportcompetities. Jaarlijks beleven honderden jongeren en ouderen in het gebied veel plezier aan de voetbal- en netbalwedstrijden van deze competitie.

Het beleid van het Eva Demaya Centrum kenmerkt zich door het nastreven van zoveel mogelijk inbreng en participatie van de plaatselijke bevolking en het ondersteunen van lokale initiatieven. Zo is in 2018 gestart met de bouw van een middelbare school, waarbij de lokale bevolking actief meewerkt in het bouwproject.
De initiatieven van het Eva Demaya Centrum zorgen al jaren voor meer economische ontwikkelingen in Noord Malawi en voor het verbeteren het toekomstperspectief van veel inwoners in het gebied.