Beleidsplan

Stichting Westland Helpt Afrika

Beleidsplan 2013/2016

Naaldwijk 1-7-2013

 

Inhoud:

Inleiding

Organisatie

Doelstelling

Missie

Doelgroep

Algemene doelen

Concrete doelen

Financiën

 

Inleiding:

Stichting Westland helpt Afrika ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsinitiatieven in Afrika die veelal zijn opgezet door Westlanders.
 

Organisatie:

Aad Franken       Voorzitter
Michel Kort        Vice voorzitter
Nicole Scholtes   Secretaris
Paul Franke         Penningmeester
Ivan Rietdijk       Bestuurslid

 

Doelstelling:

Bescherming van, en aandacht geven aan de medemens, aan diens maatschappelijke noden behoeften en daarin trachten te voorzien. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich op en geeft ondersteuning aan kleinschalige doelen en projecten in Afrika.

 

Missie:

 

Het financieren van projecten en het geven van rechtstreekse financiële hulp aan de behoeftige medemens waardoor levensomstandigheden verbeterd worden.
De materiële hulp zal zoveel mogelijk bestaan uit ondersteuningen voor zover mogelijk van de plaatselijke economie in Afrika.

 

Doelgroep:

De stichting ondersteunt vooral kleinschalige projecten en doelen welke zij zelf heeft beoordeeld op haalbaarheid en noodzaak onafhankelijk van geloof, afkomst en of politieke overtuiging in Afrika.

 

Algemene doelen:

Afhankelijk van de noodzaak kan er door het bestuur beslist worden om eenmalige doelen en of acties te ondersteunen. Hierbij zal zeer nauwkeurig gekeken worden hoe de gelden besteed worden.

 

 

Concrete doelen: 

In de afgelopen jaren zijn er diverse doelen ondersteund in Afrika zoals: In Kenia werd
er een project van Wim van den Burg financieel gesteund, St. De Zaaier, St Hatua in Tanzania, Killy Kids, Eva Demaya Stichting, Let kids smile, St. Shirika, Stichting Mwanawaleza en een tandartszorg in Gambia werd in 2013 ondersteund.

 

Financiën:

 

Om de lopende projecten te kunnen ondersteunen wordt er jaarlijks op tweede pinksterdag een fietstocht georganiseerd met sponsoring. De Opbrengst komt ten goede aan de projecten die voor het betreffende jaar zijn uitgezocht door het bestuur. Op een kleine reserve na wordt de netto opbrengst overhandigd aan het onderhavige project.

 

 

 

Bestuur
Stichting Westland Helpt Afrika